III TURNIEJ O PUCHAR PREZESA STOWARZYSZENIA "POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM" IM. JANINY PELCZARSKIEJ W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

     

28 maja 2015r. na boisku "ORLIK" w Samborowie zorganizowany został III Turniej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia "Pomoc Dzieciom Potrzebującym" im. Janiny Pelczarskiej. Wzięło w nim udział 7 drużyn reprezentujących gimnazja z terenu powiatu ostródzkiego. Mecze odbywały się w dwóch grupach systemem "każdy z każdym". W finale spotkały się te same drużyny co przed rokiem: Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka i Gimnazjum im. Zdzisława Krzyszkowiaka z Dąbrówna Tym razem zwyciężyli Ostródzianie 7-3. Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco: 

1. Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie 
2. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Dąbrównie 
3. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Samborowie 
4. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie 
5. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie 
6. Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu 
7. Gimnazjum w Pietrzwałdzie 

Nagrody indywidualne otrzymali: Szymon Szejnoch (G 2 Ostróda) - najlepszy zawodnik i król strzelców, Piotr Wiśniewski (Samborowo) - najlepszy bramkarz. Nagrody wręczała Irena Anna Rubczewska - Prezes Stowarzyszenia "Pomoc Dzieciom Potrzebującym" im. Janiny Pelczarskiej.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska