Kontakt


Stowarzyszenie  "Pomoc Dzieciom Potrzebującym  im. Janiny Pelczarskiej"

ul. Jana III Sobieskiego 9, pokoje 223-225
14-100 Ostróda
tel. 667 001 805
NIP 741 200 37 44

"Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie było nas stać  na udzielenie pomocy bliźniemu"
 /Gogol/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska