NABÓR NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STĘBARKU

     

Stowarzyszenie "Pomoc Dzieciom Potrzebującym" im. Janiny Pelczarskiej rozpoczyna nabór dzieci urodzonych w latach 2011 i 2012 do punktu przedszkolnego w Stębarku na rok szkolny 2015/2016.Można także zgłosić dziecko z rocznika 2013, pod warunkiem, iż w dniu rozpoczęcia zajęć tj. 1.09.2015r.będzie miało ukończone 2,5 roku. 
Utworzony przez nas punkt przedszkolny powstał w 2014 roku. Wyposażony jest w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne. Przed punktem przedszkolnym mamy plac zabaw dla dzieci. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00. Godziny funkcjonowania mogą być jednak dostosowane do potrzeb rodziców. Realizowana jest nie tylko podstawa programowa wychowania przedszkolnego, ale także prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia z logopedą. 
Począwszy od roku 2015/2016 opłata za wyżywienie i zajęcia w punkcie przedszkolnym w Stębarku wynosić będzie ok. 150 zł/ miesięcznie. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwość jej zmniejszenia. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidulanie. 
Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w trzech miejscach: 

 -  we wtorek, 14 kwietnia 2015r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrównie,
-  we wtorek, 14 kwietnia 2015r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Saminie. 
 - w piątek, 17 kwietnia 2015r. o godz. 17.00 w pomieszczeniu po byłej poczcie w Stębarku 


Na spotkanie można przynieść wypełniony formularz lub też złożyć osobiście w punkcie przedszkolnym lub też ewentualnie wysłać pocztą na adres: Punkt Przedszkolny w Stębarku, Stębark 64 b, 14-107 Gierzwałd w terminie do dnia 30.04.2015r. Ostateczna lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona w maju 2015r. 

Rodzice o wyniku rekrutacji zostaną poinformowani indywidualnie. 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 605 870 858. 

Poniżej można pobrać kartę zgłoszenia dziecka:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska