ROZTAŃCZONE DYLEWO

     

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie przez ostatnie dwa miesiące (maj/ czerwiec) projektu unijnego "Nowoczesna i innowacyjna szkoła" biorą udział w profesjonalnych zajęciach tanecznych z instruktorem tańca towarzyskiego o najwyższych klasach tanecznychAS, Krzysztofem Korzeniowskim. Na zajęciach poznają podstawowe kroki tańców latynoamerykańskich i standardowych oraz uczą się choreografii do walca angielskiego i salsy. Dzieci bardzo cenią sobie kontakt z profesjonalistą, z pokorą przyjmują wszelkie uwagi instruktora, bawiąc się przy tym doskonale.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska