WIZYTA W TEATRZE IM. ALEKSANDRA SEWERUKA W ELBLĄGU

     

26 maja 2015r. dzieci z Idzbarka i Wielkiego Dworu uczestniczące w zajęciach teatralnych, które prowadzone są w ramach projektu "Akademia kompetencji kluczowych w Idzbarku i w Wielkim Dworze" wyjechały do Teatru im. Aleksandra Seweruka w Elblągu, gdzie obejrzały spektakl pt. "W 80 dni dookoła świata". Po sztuce odbyły się warsztaty z aktorami, dzięki którym uczestnicy rozwinęli umiejętności aktorskie. 3 dni później podobna wycieczka została zorganizowana dla młodych aktorów w Jurek i Dylewa, którzy rozwijają swoje umiejętności dzięki udziałowi w projekcie "Nowoczesna i innowacyjna szkoła" Wizyta została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oba projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska