1%

     

Podaruj serce potrzebującym dzieciom i przekaż 1% swojego podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS 0000061818. 
Wesprzyj: 
Dofinansowanie obiadów 
Dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych 
Zakup odzieży i wsparcie materialne najuboższych 
Stypendia dla dzieci i młodzieży 

Tak niewiele wystarczy, by naprawdę pomóc. 

Z góry serdecznie dziękujemy!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska