ZEBRANIE ZARZĄDU I CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

     

8 stycznia2015r. w siedzibie Stowarzyszenia "Pomoc Dzieciom Potrzebującym" im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie odbyło się zebranie Zarządu i członków Stowarzyszenia , na którym zaprezentowano sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014r.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska