Władze Stowarzyszenia

     

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Irena Anna RUBCZEWSKA - Prezes 
Teresa TWARDA - KANIA - Wiceprezes 
Jerzy ADAMOWICZ - Wiceprezes 
Grażyna LIPIŃSKA - Skarbnik 
Anna Maria KUGAUDO - Sekretarz 
Elżbieta BRZOZECKA - Członek Zarządu 
Katarzyna DOMERADZKA - Członek Zarządu 
Anna PASIECZNIK - Członek Zarządu 
Janusz WIERCIŃSKI - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Bogumiła JABŁONKA 
Jadwiga DROBISZ 
Ewa CHMIELIŃSKA


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska